Publikasjoner

Her finner du rapporter og notater, noen vitenskapelige publikasjoner og debattinnlegg. Bruk Ctrl+F for å søke blant publikasjonene. ØV-rapporter og -notater åpnes ved å trykke på understreket tekst.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg.
 

Abaz, A. H., Vatne, S., & Tellnes, S. 2022. Litunet i Suldal. Skjøtselsplan for styvingstre. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-15, 19 s. + vedlegg.

Vatne, S., Smit, H. og Klepsland, J. 2022. Styvingstrær på Steinhaugen og Øygarden i Mørkridsdalen LVO. Overordna plan for tiltak og overvåkning. Økolog Vatne Rapport 1-2022

Høitomt, T., Jansson, U., Gaarder, G. og  Vatne, S. Utbygging av vernede vassdrag: En stor risiko for naturen. Dagbladet.no, publisert 11.1.2022 Utbygging av vernede vassdrag: – En stor risiko for naturen (dagbladet.no)

Vatne, S. 2022. Skjøtselplan for Saghaugen slåttemark, Rennebu kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 1-2022

Vatne, S., Gaarder, G. og Jordal, J.B. 2021. Forslag til skjøtselstiltak og råd for bevaring av artsmangfold i Skogset-Seljevika i Eikesdalen Miljøfaglig Utredning rapport 2021-59

Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G. & Vatne, S. 2021. Bondhusdalen LVO. Skjøtselsplan for haustingsskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-43

Vatne, S. og Olsen, O. 2021. Trua arter og mikrosopper i lavlandsskog i Trøndelag. Økolog Vatne Rapport 6-2021

Vatne, S. 2021. Naturverdier for lokalitet Steinhovda, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern av skog. Økolog Vatne/Asplan Viak-notat, 2 s

Vatne, S. 2021. Naturverdier for lokalitet Sandbu (utvidelse), registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern av skog. Økolog Vatne/Asplan Viak-notat, 2 s

Vatne, S. og Olsen, O. 2021. Styvingstrær i Flostranda naturreservat- Vurdering av et 10-årig restaureringsprosjekt. Økolog Vatne Rapport 5-2021

Vatne, S. 2021. Skjøtselsplan Rognberget slåttemark på Stigen, Rennebu kommune, Trøndelag fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Økolog Vatne Rapport 4-2021

Vatne, S. 2021. Skjøtselsplan for slåttemark på Langlia i Resdalen, Orkland kommune, Trøndelag fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Økolog Vatne Rapport 3-2021

Vatne, S. 2021. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Liasætra, Orkland kommune, Trøndelag fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Økolog Vatne Rapport 2-2021

Vatne, S. 2021. Skjøtselsplan for styvingstrær og slåttemyr på Mogstad: Brøskjåa-Høglia, Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Økolog Vatne Rapport 1-2021

Hofton. T.H. og Vatne, S. 2021. Elfenbenslav (Heteroderma speciosa) i Trøndelag – reinventeringer 2020 og status for arten i fylket pr. 31.12.2020. Biofokus-rapport 2021-11

Vatne, S. og Oldervik F. G. 2021. Kartlegging av naturbeitemark på Klevgardane, Oppdal kommune i 2019. Bioreg AS Rapport 2021 : x.

Jansson, U. og Vatne, S. 2021. Gammel naturskog hogges i raskt tempo. Nationen.no, publisert 14.2.2021 Gammel naturskog hogges i raskt tempo – Nationen

Jansson, U. og Vatne, S. 2021. Mindre av gammelskogen rødlisteartene trenger. Nationen.no, publisert 29.1.2021 Mindre av gammelskogen rødlisteartene trenger – Nationen

Jansson, U. og Vatne, S. 2021. Mindre av gammelskogen rødlisteartene trenger. Blogg.Forskning.no publisert 03.02.2021

Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S. 2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Vedlegg faktaark. NINA Rapport 1840. Norsk institutt for naturforskning.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2020. Konsekvensutredning E6 Ulsberg-Melhus. Supplerende kartlegging av naturmangfold på strekningene Korporalsbru-Støren og Gyllan-Kvål. Miljøfaglig Utredning, rapport 2020-59

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S. 2020. Forekomst av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Status og tiltak for bevaring. Miljøfaglig Utredning, rapport 2020-1, 56 s. + vedlegg

Vatne, S., Svingen, K. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for Lysaker slåttemark i Aurskog -Høland i Viken fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 09.

Vatne, S. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for ei slåttemark ved Kjerkebyhagan i Maridalen i Oslo fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 08.

Vatne, S. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for ei slåttemark ved ruinene etter Margaretakirken i Maridalen i Oslo fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 07.

Vatne, S., Svingen, K. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for noen slåttemarklokaliteter på Bjørtomt i Hurdal kommune i Viken fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 06.

Vatne, S., Svingen, K. og Oldervik F. G. 2020. Forenkla skjøtselsplan for noen lokaliteter på Hammeren i Hurdal kommune i Viken fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 05.

Vatne, S., Svingen, K og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for Mikkelrud slåttemark i Aurskog-Høland i Viken fylke. Bioreg AS Rapport 2020 : 04.

Vatne, S., Svingen K. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for slåttemarkene på Nyhusan 1 og 2, samt Nyhussætra, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg rapport 03 : 2020.

Vatne, S., Svingen K. og Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for Hvamshaugen slåttemark inkludert ei beitemark i samme området. Lokalitetene ligger i Nes kommune i Viken fylke. Bioreg rapport 02:2020.

Vatne, S. 2020. Naturverdier i ravine ved Forradal skole. Økolog Vatne Notat 3-2020

Vatne, S. 2020. Skjøtselsplan for Slettvoll høstingsskog, Orkland kommune, Trøndelag Fylke. Økolog Vatne Notat 2-2020.

Vatne, S. 2020. Skjøtselsplan for naturbeitemark på Grostad, Orkland kommune. Økolog Vatne Notat 1-2020.

Vatne, S., Gaarder, G., Hofton T.H. og Breili, A. 2020. Hjelmragg Ramalina obtusata i Norge –status for 2020 og forvaltningstiltak. Økolog Vatne Rapport 3-2020

Vatne, S. 2020. Helhetlig skjøtselsplan for artsrike kulturmarker på Bjørndalen, Orkdal kommune, Trøndelag fylke (oppdatert).  Økolog Vatne Rapport 2-2020

Vatne S. 2019. Helhetlig skjøtselsplan for artsrike kulturmarker på Bjørndalen, Orkdal kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 2-2019

Vatne, S. 2019. Kartlegging av naturverdier i forbindelse med ny Ustjårveg, Orkanger kommune. Økolog Vatne Notat 1-2019.

Vatne, S., Langmo, S. H. L., Hasvik, Å., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for seks slåttemarker på Sæter, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg rapport 0x : 2019.

Vatne, S., Langmo, S. H. L., Hasvik, Å., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for 10 slåttemarker på Kletthammer, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg rapport 0x : 2019.

Vatne, S., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for slåttemarka på Nyhusan og Nyhussætra, Oppdal kommune, Trøndelag fylke. Bioreg rapport 0x : 2019.

Vatne, S., Hasvik, Å., Langmo, S. H. L., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Øvre Sliper, Klevgardene, Oppdal kommune, Trøndelag fylke Bioreg rapport 0x : 2019.

Vatne, S., Hasvik, Å., Langmo, S. H. L., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Liabøslettet, Oppdal kommune, Trøndelag fylke Bioreg rapport 0x : 2019.

Vatne, S., Svingen K. og Oldervik, F.& 2019. Skjøtselsplan for ei slåttemark vest for Øvre Sliper, Klevgardene, Oppdal kommune, Trøndelag fylke Bioreg rapport 0x : 2019.

Naturverdier for lokalitet Almåskroken, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Vatne S. 2019. Naturverdier for lokalitet Simaklubben NR utv, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Midteng, R. og Vatne, S. 2019. Naturverdier for lokalitet Holmvassdalen NR utv, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Asplan Viak og Økolog Vatne.

Vatne S. og Gaarder G. 2019. Naturverdier for lokalitet Litlfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Miljøfaglig utredning.

Vatne S. 2019. Naturverdier for lokalitet Breiskardet-Båtskardet, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Vatne S. 2019. Naturverdier for lokalitet Tuvhaugen NR utv, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne.

Vatne S. og Midteng R. 2019. Naturverdier for lokalitet Stavvassdalen-Dempa, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Vatne S. 2019. Naturverdier for lokalitet Bollermoen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Vatne S. og Midteng R. 2019. Naturverdier for lokalitet Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2018. NaRIN faktaark. Økolog Vatne og Asplan Viak.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Vatne, S. 2019. Supplerende naturtypekartlegging i Meldal kommune i 2018-2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-36

Lorentsen, M.N., Vatne, S. & Gaarder G. 2019. Drikkevannskilde i Hemne kommune for Eide kommunale vannverk. Konsekvensutredninger på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2-2019.

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S. 2018. Bevaring av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Nasjonal status og resultater fra inventeringer i 2018. Miljøfaglig Utredning, rapport2018-27. 46 s.

Vatne, S. 2018 Skjøtselsplan for slåttemarker ved Morkabrekka, Namdalseid kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 7-2018.

Vatne, S. 2018 Skjøtselsplan for slåttemarker på Haukåsen, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 6-2018.

Vatne, S. 2018: Undersøkelse av areal med preg av gammal kulturmark på Nesjan, Rennebu kommune. Økolog Vatne Notat 5-2018.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Langåskjølen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Grøtsætra, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Pynten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Gullaugtjønnberga utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Tiurdalen-Hommelberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne S. 2018. Naturverdier for lokalitet Tinnsjøklumpan-Tjuvdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus.

Vatne, S. 2018. Naturverdier i planområdet for Øverli hyttefelt, Sørøyåsen. Økolog Vatne Notat 4-2018

Vatne, S. 2018 Skjøtselplan for Øyasætra (Retøysætra): slåttemark, Rennebu kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 3-2018.

Vatne, S. 2018 Skjøtselplan for Retøya: Hølluflata slåttemark, Rennebu kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 2-2018.

Vatne, S. 2018 Skjøtselplan for Saghaugen slåttemark, Rennebu kommune, Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 1-2018.

Vatne, S. 2018: Naturmangfold ved Furusjøen-Røbekkdalen, Rennebu kommune. Økolog Vatne Rapport 1-2018.

Vatne, S. 2018. Naturverdier i planområdet for Koloåsen steinbrudd, Melhus. Økolog Vatne Rapport 1-2018

Vatne, S. 2017. Naturverdier ved Hauka gjenvinningsanlegg. Økolog Vatne Notat 8-2017.

Vatne, S. 2017 Skjøtselplan for Bakslættet i Meldal kommune. Økolog Vatne notat 7-2017.

Vatne, S. 2017. Kartlegging av lav og vedboende sopp på alletrær i Klostergata, Trondheim. Økolog Vatne Notat 6-2017

Vatne, S. 2017 Skjøtselplan for to slåttemarker på Sageggen, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 5-2017.

Vatne, S. 2017.Tilleggskartlegging av rødlistede arter og verdifulle naturtyper i Garbergselva. Økolog Vatne Notat 4-2017.

Vatne, S. 2017 Skjøtselsplan for fire slåttemarker og en plen på Øyaløkkja, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 3-2017.

Vatne, S. 2017 Skjøtselplan for fem slåttemarker og to naturbeitemarker på Rønningen, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 2-2017.

Vatne, S. 2017 Skjøtselplan for Urvatnet slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne notat 1-2017.

Gaarder, G., Tellnes, S., & Vatne, S. 2017. Naturtypekartlegging ved Melhus sentrum i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-26

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015. Miljøfaglig Utredning, rapport 2017-18.

Vatne, S. 2017. Naturtypekartlegging av kulturmark i Rennebu kommune i 2016. Økolog Vatne Rapport 1-2017.

Vatne, S. og Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging på Fremo i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2017-1.

Vatne, S. & Bolme, G. 2016: Naturmangfold, beite- og viltverdier i planlagt hyttefelt på Sørøyåsen, Rennebu kommune. Økolog Vatne Rapport 2-2016.

Mork, K,  og Vatne, S. 2016. Fornying av vassdragskonsesjoner i Luster. Kartlegging av bekkekløfter.  Multiconsult, rapport 2016.

Vatne, S. 2016. Kartlegging av bergfuru Pinus mugo uniciata på Jøldalen, Trollheimen LVO. Økolog Vatne Notat 1-2016

Vatne, S., Fandrem, M. og Kolstad, A.L. 2015. Kveken og Kinsedal kraftverk, Luster. Tilleggsutredning for biologisk mangfold. Økolog Vatne Rapport 2-2015

Vatne, S. 2015. Skjøtselsplan for Bjørndalen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 5-2015

Vatne, S. 2015 Skjøtselsplan for Tangen slåttemark, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 4-2015.

Vatne, S. 2015. Kartlegging av naturtyper i forbindelse med ny vintertunell på fv. 63 mellom Norddal og Stranda kommuner. Økolog Vatne Notat 2-2015

Vatne, S. 2015. Kartlegging av kulturmark i Orkdal kommune i 2015. Økolog Vatne Notat 3-2015    

Vatne, S. 2015. Naturtypekartlegging av høyspenttraseer mellom Orkanger og Klæbu i Sør-Trøndelag. Økolog Vatne Rapport 1-2015

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Haugen, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 14-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Hukkulåsen slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 13-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Lillery 1 slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 12-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Fuggelåsen øst slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 11-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Fuggelåsen vest slåttemark, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 10-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Drogsetsætra slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 9-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for fem slåttemarker på Gjetsten, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 8-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Meldal bygdemuseum slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 7-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Hauklia Nergjerdet slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 6-2014.

Vatne, S. 2014. Skjøtselsplan for Hauklia øvre slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Økolog Vatne Notat 5-2014.

Langmo, S.H.L., Vatne, S. & Oldervik, F. G. 2014. Kartlegging av artsrike vegkanter (erstatnings-biotoper) i kontraktsområdene 1606, 1609 og 1910 Sør-Trøndelag fylke 2014. Bioreg AS rapport 2014: 13. ISBN: 978-82-8215-276-1

Vatne, S. 2014. Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplan for Bjorlitoppen, Lesja kommune. Økolog Vatne Notat 3-2014

Vatne, S. 2013:Oppfølging av slåttemarker med skjøtselsplaner i Oppdal sommeren 2014. Økolog Vatne Notat 2-2014

Vatne,S. 2014. Ullerud og Belsjø terrasse. Naturverdier og vurdering i forhold til naturmangfoldloven. Økolog Vatne Rapport 1-2014. ISBN: 978-82-93282-06-8

Vatne, S. 2014: Fardalen kraftverk, Årdal kommune. Tilleggsundersøkelse av bekkekløft. Økolog Vatne Notat 1-2014

Gaarder, G. & Vatne, S. 2014. Kulturlandskapskartlegginger i Hemne, Meldal og Orkdal kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-1: 26 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-687-7

Vatne, Steinar 2013:Skjøtselsplan for for Svartdalssetra i Trollheimen LVO. Verdifulle naturtyper og beiteområder. Økolog Vatne Rapport 3-2013. ISBN: 978-82-93282-04-4

Vatne, S. 2013: Skjøtselsplan for Jelsetra i Trollheimen LVO. Verdifulle naturtyper og beiteområder. Økolog Vatne Rapport 2-2013.  ISBN: 978-82-93282-03-7

Vatne, S. 2013: Muldalsgardane og Muldalsætra/Tafjordsætra i Tafjord. Biologisk mangfold og forslag til skjøtselstiltak. Økolog Vatne Rapport 1-2013. ISBN: 978-82-93282-02-0

Vatne, S. og Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Bakksætra slåttemark. Økolog Vatne Notat 4-2013

Vatne, S. 2013. Lav og moser i Almannajuvet og omegn, Sauda kommune. Økolog Vatne Notat 3-2013

Vatne, S. og Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Endreliåsen slåttemark. Økolog Vatne Notat 2-2013

Vatne, S. 2013: Bergselvi kraft i Luster. Tilleggsutredning av bekkekløft. Økolog Vatne Notat 1-2013

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Nerdalen avløpsrenseanlegg på Frei i Kristiansund. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:44.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Retiroparken i Molde. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:43.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Kleivan SØ i Oppdal. Forekomst av rimrosettlav og oppdatering av naturtypebeskrivelse. Miljøfaglig Utredning notat 2013:35. 17 s.

Vatne, S. og Bøthun, S.W. 2012. Småkraftverk i Rødøla, Vang. Konsekvenser for biologisk mangfold. Aurland Naturverkstad rapport 4-2012

Vatne, S. og Bøthun, S.W. 2012. Småkraftverk i Bjørdøla, Vang. Konsekvenser for biologisk mangfold. Aurland Naturverkstad rapport 5-2012

Vatne, S. 2012. Potensielt interessante skogsområder og bekkekløfter i Lordalen LVO, vurdering basert på flyfoto og berggrunn. Økolog Vatne Notat 4-2012     

Enzensberger, T. og Vatne, S. 2012. Naturverdier i Lordalen landskapsvernområde. Økolog Vatne Rapport 1-2012

Vatne, S. 2012. Tilleggsregistrering av beitemarkssopp og skjøtselsplan Jelsetra og Svartdalssetrin i Trollheimen LVO. Foreløpig notat høsten 2012. Økolog Vatne Notat 3-2012

Vatne, S. 2012. Laurdalselva kraftverk. Tilleggsutredning for moser, lav og bekkekløft. Økolog Vatne Rapport 2-2012

Enzensberger, T. og Vatne, S. 2012. Mikrokraftverk på Leirhol, Vang i Valdres. Effekter for biologisk mangfold. Rapport VTE 6-2012

Vatne, S. og Bøthun, S.W. 2012. Øyrane kraftverk, Gloppen. Konsekvenser for biologisk mangfold. Aurland Naturverkstad rapport 6-2012

Vatne, S. og Bøthun, S.W. 2012. Røyrvik kraftverk, Gloppen. Konsekvenser for biologisk mangfold. Aurland naturverkstad rapport 7-2012

Bøthun, S. W. og Vatne, S. 2012. Småkraftverk i Langedalselva, Hellesylt i Stranda kommune; Konsekvensar for biologisk mangfald. Siri Bøthun Naturforvaltning, rapport 1 – 2012

Vatne, S. og Bøthun, S.W. 2012. Naturfaglege undersøkingar i samband med planlagd anleggsveg til Åskåra kraftverk, Bremanger. Aurland Naturverkstad Notat 2012 

Vatne, S. 2012. Skjøtselsarbeid i Akerøya NR vinteren 2011/12. Økolog Vatne Notat 2-2012.

Vatne, S. 2012. Fristilling av gamle styva asker og etablering av nye styvingstrær på Follaug, Skien. Økolog Vatne Notat 1-2012

Vatne, S. 2011: Småkraft i Jordalselva, Voss kommune. Konsekvensar for biologisk mangfald. Aurland naturverkstad Rapport 9-2011.

Vatne, S. 2011: Vollfossen kraftverk. Kartlegging av biologisk mangfald. Økolog Vatne Notat  2-2011

Vatne, S. 2011: Styva almetrær i Avdalen, Sogn og Fjordane: Kartlegging av lav, moser, sopp og snegl og forslag til restaurering. Økolog Vatne notat 1-2011

Vatne, S., Asplund, J. & Gauslaa, Y. 2011: Contents of carbon based defence compounds in the old forest lichen Lobaria pulmonaria vary along environmental gradients. Fungal Ecology 4: 350-355

Vatne, S. og Bøthun, S. W. 2011: Mork kraftverk i Lærdal kommune, supplerende kartlegging av biologisk mangfold. Aurland Naturverkstad Notat.

Vatne, S., Solhøy, T., Asplund, J. & Gauslaa, Y. 2010: Grazing damage in the old forest lichen Lobaria pulmonaria increases with gastropod abundance in deciduous forests. The Lichenologist 45: 615-619

Asplund, J, Larsson, P., Vatne, S. & Gauslaa, Y. 2010: Gastropod grazing shapes the vertical distribution of epiphytic lichens in forest canopies. Journal of Ecology 98:218-225

Vatne, S. og Bøthun, S. W. 2010. Småkraftverk i Kuvelda, Lærdal kommune. Konsekvensar for biologisk mangfald. Aurland Naturverkstad rapport 12-2010

Vatne, S. 2010. Skjøtselsarbeid i Akerøya Naturreservat. Økolog Vatne Rapport 4-2010

Vatne, S. 2010. Ny E16 Stuvane-Tønjum i Lærdal – undersøkelser av moser, lav og vedboende sopp i aktuelle vegtrasèer. Økolog Vatne Rapport 3-2010

Vatne, S. 2010: Restaurering av styvingstrær på Drægo og Høydøla i Aurland. Økolog Vatne Rapport 2-2010

Vatne, S. 2010: Gamle styvingstre i Flostranda naturreservat: Kartlegging epifyttisk lavflora og tilrådingar til restaurering, nyetablering og skjøtsel. Økolog Vatne Rapport 1-2010

Vatne, S. 2009: Rydding av Sildekruna Naturreservat. Økolog Vatne Rapport 1-2009

Vatne, S. 2009: Rettleiing for arbeid med styvingstre. Økolog Vatne Notat 1-2009

Vatne, S. 2009: Mollusc grazing, establishment and secondary compounds in natural populations of the old forest lichen Lobaria pulmonaria. Master thesis. Department of Ecology and Natural Resource Management (INA), Norwegian university of life sciences, Ås. 41 s.